HEIM

FUSA NÆRINGSLIVSLAG - laget for handverk, industri, handel og transport

Samarbeid mellom dei to næringslivsorganisasjonane i Os og Fusa

 

Fusa Næringslivslag og Os Næringsråd har allerede hatt det første møtet, for å bli kjent og å dela tankar vidare om eit felles mål om å slå seg saman.

Tirsdag 29.08 var leiar i Fusa Næringslivslag, Kjetil Hestad - til stades på næringsfrukosten i regi av Os næringsråd, der han mellom anna peikar på kor viktig det er at me heiar på kvarandre!

 

Meir i frå Kjetil sitt innlegg, kan du lese her: http://www.midtsiden.no/naeringslivet-slar-seg-saman

Aktuelle saker

 

Næringslivslaget skal vera eit talerøyr som skal fremja medlemmane sine interesser. Me treng dine innspel!

.

Bli medlem

 

Ved å bli medlem i Fusa Næringslivslag blir du ein del av eit større nettverk der du møter andre i same næring, men også på tvers av bransjar!

 

Meld deg inn i dag!

Vedtekter

 

Her kan du lese vedtektene til laget

ADRESSE:

Fusa Næringslivslag

v/ leiar Kjetil Hestad

mobil: 92444460