MEDLEMSKAP

FUSA NÆRINGSLIVSLAG - laget for handverk, industri, handel og transport

Laget skal fremja medlemmene sine faglege-, økonomiske-, og samfunnsfaglege interesser ovanfor både lokale og sentrale styresmakter.

Laget skal arbeida for å styrkja den faglege utviklinga og arbeida for gode sosiale og kollegiale tilhøve mellom medlemmene.

Laget skal også arbeida for å tilretteleggja for vekst både for gamle og nye verksemder.

 

Meld deg inn i dag!

Oversikt over medlemsbedrifter i Fusa Næringslivslag finn du her

 
 
 

Medlemskontingenten er:

 

  • For verksemd med 1-4 tilsette kr. 750,-

  • For verksemder med 5-10 tilsette

kr. 1 500,-

  • For verksemder med 11-50 tilsette

kr. 2 400,-

  • For verksemder med meir enn 50 tilsette kr. 9 000,-